Firma Smart Clima SRL a obținut agrementul tehnic 017-05/3316-2020 pentru Echipamente pentru dezinfecția aerului cu radiații ultraviolete din partea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Consiliul Tehnic Permanent Pentru Construcții. Agrementul tehnic a fost elaborat de Institutul European pentru Științe Termice.

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCŢII

Grupa specializată nr. 05 ,,Produse, procedee şi echipamente pentru instalaţii aferente construcţiilor’’ din cadrul Institutului European pentru Ştiinţe Termice din Bucureşti, analizând documentaţia de solicitare de agrement tehnic, prezentată de SC SMART CLIMA SRL din Bucureşti, şi înregistrată cu nr. 200611 din 23.06.2020, referitoare la ,,Echipament pentru dezinfecţia aerului cu radiaţii ultraviolete’’ realizate de SC SMART CLIMA SRL Punct de lucru Măgurele-Dumitrana, judeţ Ilfov, elaborează prezentul Agrement Tehnic nr. 017-05/3316-2020, în conformi-tate cu documentele tehnice româneşti aferente domeniului de referinţă I5-2010 ,,Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare’’, I7-2011 ,,Normativ pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor’’, P 118-1999 ,,Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor’’, C 300-1994 ,,Normativ de prevenire a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora’’ cu verificările de laborator efectuate în laboratoarele MEDCENTER SRL, ELECTROMAGNETICA – Laboratorul de Fotometrie şi Compatibilitate Electomagnetică şi INSIST din România, toate valabile la data elaborării prezentului agrement.

1.1 Descrierea succintă

Societatea SMART CLIMA SRL – Punct de lucru Măgurele-Dumitrana, judeţ Ilfov, produce echipamente cu radiaţii ultraviolete de tip C (UV-C) cu montaj pe tubulatura de ventilaţii, în dulapuri speciale, pe plafon sau în birouri, radiaţiile ajutând la dezinfecţia (sterilizarea) aerului.

Lămpile cu radiaţii tip UV-C (radiaţii având lungimea de 253,7 nm) sunt învelite într-o teacă din cuarţ şi pot fi utilizate pentru distrugerea microorganismelor din aer (mi-crobi, viruşi, germeni etc).

Lămpile cu radiaţii tip UV-C au urmă-toarele caracteristici:

– eficienţă înaltă la emisia de UV;

– depreciere redusă a emisiei de UV pe durata de fucţionare (după 8.000 ore de funcţionare emisia este peste 90% faţă de valoarea iniţială, iar după 16.000 ore de funcţionare emisia este de 80%);

– radiaţie de lungime optimă pentru distru-gerea germenilor;

– conţinut redus de mercur (nu necesită măsuri speciale de protecţie la mercur în caz de spargere);

– nu sunt generatoare de ozon.

Echipamentele sunt fabricate în diferite variante constructive, funcţie de locul de montaj şi de debitul de aer pe care trebuie să îl sterilizeze (dezinfecteze).

Numărul de lămpi (1 ÷ 36 bucăţi) şi

lungimea activă a acestora (150 ÷ 1.500 mm) sunt alese în functie de debitul de aer pe care urmează să-l dezinfecteze şi de caracteristicile constructive ale instala-ţiei în care este utilizat echipamentul.

Se utilizează lămpi UV în gama:

– de joasă presiune cu mercur;

– de înaltă intensitate, cu amalgam de mercur;

– cu lungimi de 150 ÷ 1.500 mm;

– cu puteri absorbite de până la 200 W/m;

– cu grad de protecţie IP65.

Se produc în mod curent echipa-mente care pot dezinfecta debite de aer între 50 ÷ 1.000 m3/oră.

La solicitările clienţilor pot fi produse echipamente modulate pentru debite de până la 50.000 m3/oră.

Se produc, în mod curent, următoarele tipuri de echipamente:

1) UVCD – pentru montaj în tubulatura de ventilaţii sau în echipamentele de condiţio-nare a aerului;

2) PLAF – pentru montaj orizontal sub pla-fonul încăperilor;

3) FDSH – pentru montaj vertical la limita birourilor;

4) MABS – echipament mobil pentru birou.

Echipamentele prezentate sunt realizate în prezent în gama:

1) UVCD:

– pentru montaj în tubulatura de ventilaţii în varianta constructivă cu 2 tuburi UV-C, cu puteri de 2×30 W sau 2×60 W;

– pentru montaj în echipamentele de tratare a aerului se pot utiliza tuburi având diferite puteri, iar numărul acestora va fi în funcţie de debitul de aer vehiculat de echipament;

– echipamentele pot fi monofazate sau trifazate, funcţie de puterea totală instalată;

2) PLAF:

– pentru montaj sub plafon, în varianta constructivă cu 2 tuburi UV-C, cu pu-teri de 2×30 W, cu sau fără ventilator încorporat;

– pentru montaj sub plafon, în varianta constructivă cu 2 tuburi UV-C, cu pu-teri de 2×60 W, cu sau fără ventilator încorporat;

– echipamentele pot fi monofazate sau trifazate, funcţie de puterea totală instalată;

3) FDSH:

– pentru montaj la marginea din faţă a birourilor, creând un curet de aer steri-lizat vertical, în varianta constructivă cu 1 tub cu putere de 30 W, cu sau fără ventilator încorporat, monofazic, cu o putere totală instalată de 80 W;

4) MABS:

– echipament mobil, în varianta constructivă cu 1 tub cu putere de 20 W, cu ventilator încorporat cu un debit de 100 m3/h, monofazic, cu o putere totală de 50 W, pentru o încăpere cu un volum de 80 m3.

Utilizarea echipamentelor pentru dezinfecţia aerului cu radiaţii ultraviolete se efectuează în conformitate cu precizările producătorului.

Agrementul pentru sterilizatoare de aer în format integral se poate vizualiza cu un click aici >> Agrement Tehnic Sterlizatoare Aer

Agrement Tehnic Sterilizatoare Aer Smart Clima

Agrement Tehnic Sterilizatoare Aer Smart Clima